Alle beskyttelsesglass er laminerte konstruksjoner. Avhengig av hvordan de er bygd opp, lages beskyttelsesglass til en mengde bruksområder – fra beskyttelse mot personskade til beskyttelse mot skudd og eksplosjon.
Til beskyttelse mot UV-stråling brukes laminert glass, mens glass som beskytter mot røntgenstråling har et ekstra høyt innhold av bly, som absorberer strålingen og omdanner den til varme.For å forhindre elektromagnetisk stråling – som kan forstyrre f.eks. elektronisk utstyr – i å lekke ut eller komme inn i en bygning, brukes glass med et svært tungt metallnett som reduserer strålingen til et minimum.

Beskyttelsesglass

Beskyttelsesglass testes og klassifiseres nå på samme måte over hele EU. Beskyttelsesglasset STADIP PROTECT er tilpasset de nye kravene og er et trygt valg.

Sikkerhetsglass

For å unngå personskader benyttes sikkerhetsglass. Termisk herdet glass, SECURIT, er sterkt, men granulerer. Laminert glass, STADIP, er ikke like sterkt, men sitter igjen i rammen uten å danne farlige skår. Er det risiko for nedstyrting, skal man velge laminert glass.

Andre tjenester