Beskyttelsesglass Glass-Service Svendsen & Sønn
Emne


Varm kant

Store glassflater trenger ikke lenger være synonymt med energikrevende varmetap, kulderas og redusert komfort. Med effektive isolerglasskonstruksjoner og avstandsprofiler med liten ledningsevne får hele glassflaten en tilfredsstillende lav U-verdi.

Avstandsprofilens betydning

Før ble det brukt avstandsprofiler av aluminium eller galvanisert stål, materialer med svært høy ledningsevne, hvilket førte til store forskjeller i U-verdi mellom glassets midtpunkt og randsone. Som følge av økt miljøbevissthet brukes det nå i stadig større grad såkalte VK-profiler, dvs. profiler med svært lav ledningsevne, for å redusere forskjellene i hele glassets innvendige temperatur. Med VK-profiler reduseres risikoen for innvendig kondens ved glassets randsone, hvilket reduserer risikoen for malingsoppkoking med etterfølgende risiko for råteangrep.

VK-profiler, type SWISSPACER og TPS

Vi arbeider med to ulike VK-profiler, SWISSPACER og TPS, som begge gir små forskjeller i U-verdi over glassets totale flate.

SWISSPACER

er en profil av grafitt som kan fås i ulike farger, og som kan kombineres med mellomliggende sprosser av SWISSPACER eller aluminium. Standardfargen er grå, ettersom den fargemessig glir godt inn i respektive rammekonstruksjon. Andre farger på forespørsel.

TPS

er en profil av ren butyl, som ved høy temperatur og under høyt trykk sprøytes ut på glasset i valgt tykkelse. TPS-profilen er svart, i likhet med normale fugebånd, hvilket gjør at den ikke synes i den ferdige vinduskonstruksjonen. Med TPS-profil kan gasstetthet garanteres selv ved silikonforseglede isolerglass. TPS kan varieres i mm-trinn fra 1 til 20 mm, noe som betyr at det er lettere å tilpasse isolerglassets tykkelse når ulike spesialglass skal inngå i konstruksjonen.Service Overview

Svendsen & Sønn Logo original

Varm kant

Beskyttelsesglass Glass-Service Svendsen & Sønn

Varm kant

Store glassflater trenger ikke lenger være synonymt med energikrevende varmetap, kulderas og redusert komfort. Med effektive isolerglasskonstruksjoner og avstandsprofiler med liten ledningsevne får hele glassflaten en tilfredsstillende lav U-verdi.

Avstandsprofilens betydning

Før ble det brukt avstandsprofiler av aluminium eller galvanisert stål, materialer med svært høy ledningsevne, hvilket førte til store forskjeller i U-verdi mellom glassets midtpunkt og randsone. Som følge av økt miljøbevissthet brukes det nå i stadig større grad såkalte VK-profiler, dvs. profiler med svært lav ledningsevne, for å redusere forskjellene i hele glassets innvendige temperatur. Med VK-profiler reduseres risikoen for innvendig kondens ved glassets randsone, hvilket reduserer risikoen for malingsoppkoking med etterfølgende risiko for råteangrep.

VK-profiler, type SWISSPACER og TPS

Vi arbeider med to ulike VK-profiler, SWISSPACER og TPS, som begge gir små forskjeller i U-verdi over glassets totale flate.

SWISSPACER

er en profil av grafitt som kan fås i ulike farger, og som kan kombineres med mellomliggende sprosser av SWISSPACER eller aluminium. Standardfargen er grå, ettersom den fargemessig glir godt inn i respektive rammekonstruksjon. Andre farger på forespørsel.

TPS

er en profil av ren butyl, som ved høy temperatur og under høyt trykk sprøytes ut på glasset i valgt tykkelse. TPS-profilen er svart, i likhet med normale fugebånd, hvilket gjør at den ikke synes i den ferdige vinduskonstruksjonen. Med TPS-profil kan gasstetthet garanteres selv ved silikonforseglede isolerglass. TPS kan varieres i mm-trinn fra 1 til 20 mm, noe som betyr at det er lettere å tilpasse isolerglassets tykkelse når ulike spesialglass skal inngå i konstruksjonen.Service Overview

Send oss forespørsel

 
Svendsen & Sønn Logo original