solkontrolende2 Glass-Service Svendsen & Sønn

Send oss forespørsel

 

Solbeskyttelsesglass

Hardbelagte solbeskyttelsesglass som har et solvarmebegrensende belegg og noen ganger også er gjennomfarget, dvs. at belegget er lagt på et PARSOL-glass. Det mest brukte glasset er ANTELIO.
Mykbelagte solbeskyttelsesglass som har et solvarmebegrensende belegg. Det mest brukte glasset er COOL-LITE CLASSIC.
 
Gjennomfargede solbeskyttelsesglass som mørkner med økende tykkelse. Det mest brukte glasset i denne gruppen er PARSOL. PARSOL finner du under enkeltglass.
Mykbelagte solbeskyttelsesglass som begrenser både sol- og romvarmen. Glassene er nøytrale, og de mest brukte er COOL-LITE SKN 178, SKN 165B, SKN 174 og SKN 154. Belegget kan også legges på PARSOL-variantene.
 
COOL-LITE XTREME 60/28 er et glass med ekstremt forhold mellom lys og solenergitransmisjon. Selektiviteten (andelen synligt lys i forhold til solenergi) er høyere enn 2!
CLIMAPLUS SCREEN er et isolerglass med integrert avskjerming.
LUMITOP er et isolerglass som brukes for å justere retningen på dagslyset som strømmer inn i rommet.
Svendsen & Sønn Logo original

Solbeskyttelsesglass

solkontrolende2 Glass-Service Svendsen & Sønn

Solbeskyttelsesglass

Hardbelagte solbeskyttelsesglass som har et solvarmebegrensende belegg og noen ganger også er gjennomfarget, dvs. at belegget er lagt på et PARSOL-glass. Det mest brukte glasset er ANTELIO.
Mykbelagte solbeskyttelsesglass som har et solvarmebegrensende belegg. Det mest brukte glasset er COOL-LITE CLASSIC.
 
Gjennomfargede solbeskyttelsesglass som mørkner med økende tykkelse. Det mest brukte glasset i denne gruppen er PARSOL. PARSOL finner du under enkeltglass.
Mykbelagte solbeskyttelsesglass som begrenser både sol- og romvarmen. Glassene er nøytrale, og de mest brukte er COOL-LITE SKN 178, SKN 165B, SKN 174 og SKN 154. Belegget kan også legges på PARSOL-variantene.
 
COOL-LITE XTREME 60/28 er et glass med ekstremt forhold mellom lys og solenergitransmisjon. Selektiviteten (andelen synligt lys i forhold til solenergi) er høyere enn 2!
CLIMAPLUS SCREEN er et isolerglass med integrert avskjerming.
LUMITOP er et isolerglass som brukes for å justere retningen på dagslyset som strømmer inn i rommet.

Send oss forespørsel

 
Svendsen & Sønn Logo original