Lyddemping Glass-Service Svendsen & Sønn
Emne


Lyddemping glass

Et effektivt lyddempende glass kan konstrueres på flere måter. Noen eksempler er ved økt tykkelse, laminering, flerglass-konstruksjoner og asymmetrisk oppbygning. I dag er det vanligst å bruke et laminert glass med en spesiell lyddempende folie, STADIP SILENCE, i isolerglasset.

Lydkrav

Vårt sortiment omfatter et stort antall lydreduserende glass, og det er viktig å vite hvilken type lyd som skal utestenges. En dør til et konferanserom skal hindre at samtalen kan høres ut, men også dempe forstyrrende lyd fra korridoren. De dempningsverdiene vi angir for STADIP SILENCE gjelder bare glasset og forutsetter korrekt montering. Store dørsprekker og nøkkelhull gir en mye dårligere lydreduksjon, og som prosjektleder bør man stille krav til dørkonstruksjonens totale lydreduserende evne.

CLIMAPLUS SILENCE og CLIMAPLUS ACOUSTIC er isolerglass med lydreduserende evne.

Svendsen & Sønn Logo original

Lyddemping glass

Lyddemping Glass-Service Svendsen & Sønn

Lyddemping glass

Et effektivt lyddempende glass kan konstrueres på flere måter. Noen eksempler er ved økt tykkelse, laminering, flerglass-konstruksjoner og asymmetrisk oppbygning. I dag er det vanligst å bruke et laminert glass med en spesiell lyddempende folie, STADIP SILENCE, i isolerglasset.

Lydkrav

Vårt sortiment omfatter et stort antall lydreduserende glass, og det er viktig å vite hvilken type lyd som skal utestenges. En dør til et konferanserom skal hindre at samtalen kan høres ut, men også dempe forstyrrende lyd fra korridoren. De dempningsverdiene vi angir for STADIP SILENCE gjelder bare glasset og forutsetter korrekt montering. Store dørsprekker og nøkkelhull gir en mye dårligere lydreduksjon, og som prosjektleder bør man stille krav til dørkonstruksjonens totale lydreduserende evne.

CLIMAPLUS SILENCE og CLIMAPLUS ACOUSTIC er isolerglass med lydreduserende evne.

Send oss forespørsel

 
Svendsen & Sønn Logo original